Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online
Tisíc Ľudí Tisíc Očí - Zapojte sa do súťaže

personalized jewelry,personalized name necklace

personalized name necklace,dv love

blackout mercurial football boots

adidas predator football

 
 

Zapojte sa / Zapojte se

Ďakujeme všetkým, ktorý sa zúčastnili projektu „Umenie bez hraníc“ – fotosúťaž „Tisíc Ľudí Tisíc Očí“. Termín slávnostného vyhlásenia víťazných fotografií a odovzdania vecných cien bude 13.9.2014 pri príležitosti otvorenia mestského amfiteátru. 12 ks víťazných fotografií bude slúžiť ako podklad na výrobu kalendára pre každé partnerské mesto zvlášť.


Děkujeme všem, kteří se zúčastnili projektu „Umění bez hranic“ - fotosoutěž „Tisíc lidí, tisíc očí“. Termín slavnostního vyhlášení vítězných fotografií a předání cen se v Tišnově uskuteční v sobotu dne 27.09.2014, u příležitostí Svatováclavských hodů (předání cen v partnerském městě Sereď proběhne v sobotu 13.09.2014). 12 ks vítězných fotografií bude sloužit jako podklad na výrobu kalendářů pro každé partnerské město zvlášť.

Projekt cezhraničnej spolupráce
www.sk-cz.eu
www.europa.eu
OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA


Európsky fond regionálneho rozvoja /ERDF

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, t.j. 178 947,01 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov projektu: „Umenie bez hraníc“

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky www.mpsr.sk

Začiatok fyzickej realizácie projektu: január 2014
Ukončenie realizácie projektu: december 2014